تولید کننده انواع مرکب چاپ

خدمات

1

مركب فلكسو پايه آبی چاپ كارتن (آبشور)

2

مركب فلكسو گرافی پايه حلالی

3

مركب روتوگراور پايه حلالی

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، ورامین، خیرآباد

تلفن :