مرکب فلکسو بهرنگ ،پوشش و قدرت بالا ،کیفیت مناسب ،سازگار با انواع انیلوکس

تماس

نشانی :

قم ،جاده قدیم کاشان ،جنب پلیس راه

تلفن :