طراحی و تولید انواع کارتن‌های E، T، B، C، A فلوت و جعبه‌های لمینتی و دایکاتی.

خدمات

1

کارتن 3 لا و 5 لایه همراه با چاپ

2

کارتن لمینتی

3

جعبه‌های دارویی و بهداشتی

4

کارتن دایکاتی

5

-

6

-

7

-

صداقت کاری و رضایت مشتری، راز ماندگاری

تماس

نشانی :

تهران، شهریار

تلفن :