چاپ عباسی با بيش از 50 سال سابقه در امور چاپ و چاپ تقويم و سررسيد
ليتوگرافی و چاپ و صحافی
دستگاه پليت 4.5 ورقی كداک 2012
زينک سوز
دستگاه چاپ 2 وررقی پشت و رو هايدلبرگ اسژيد مستر
دستگاه چاپ 2 ورقی تک رنگ
خط كامل صحافی

خدمات

1

ليتوگرافی

2

چاپ

3

صحافی

4

چاپ تقويم و سررسيد

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، خيابان پيروزی، خيابان مقداد، پلاک 269

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده