حدود 10 سال است که در امر تولید چسب خام و چاپ تبلیغاتی بر روی چسب نواری فعالیت داریم.

خدمات

1

چاپ تبلیغاتی بر روی چسب 5 سانت

2

چاپ تبلیغاتی بر روی چسب 7 سانت

3

چاپ تبلیغاتی بر روی چسب 10 سانت

4

چاپ تبلیغاتی بر روی چسب 2/5 سانت

5

-

6

-

7

-

دنبال موثرترین روش تبلیغ هستیم

تماس

نشانی :

تهران، خیابان شریعتی، پلاک 1742

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده