تولید کننده انواع کارتن : 3لا .5لا .7لا . دایکات. لمینیت . طراحی و مشاوره
کارتن با کیفیت و قیمت مناسب و تحویل در موعد مقرر  بابیش از 15سال سابقه کار

خدمات

1

ساخت انواع کارتن

2

فروش چسب کارتن

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

سمنان، شهرک صنعتی گرمسار

تلفن :