شرکت کارتن داریوش
تولید کننده انواع کارتن، جعبه، لمینت، چاپ فلکسو

خدمات

1

کارتن مادر

2

لمینت

3

جعبه

4

چاپ

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، منطقه صنعتی خرمدشت

تماس با آگهی دهنده