تولید کننده انواع جعبه و کارتن های سه لایه و پنج لایه لمینتی و ساده

خدمات

1

تولید جعبه های صنعتی

2

تولید جعبه پیتزا

3

تولید کارتن سه لا و پنج لا

4

تولید جعبه و کارتن لمینتی

5

تولید کارتن پستی

6

-

7

-

تماس

نشانی :

قم، ابتدای جاده گرمسار، شهرک ثامن

تلفن :