تمامی کاغذها بصورت رول و بند عرضه میگردد

  • روزنامه
  • مومی
  • سولفیت
  • پوستی
  • الوان
  • کرافت (قهوه ای و سفید)
  • گلاسه گرم پایین یکرو و دورو
  • LWC

خدمات

1

سولفیت

2

روزنامه

3

پوستی

4

پوستی

5

گلاسه

6

الوان

7

مومی

تماس

نشانی :

تهران، خیابان ظهیرالاسلام، انتهای کوچه سلطانی پلاک 9

تلفن :