کاغذ و مقوای طُرفه با بیش از 50 سال سابقه در فروش انواع کاغذ و مقوا
کرافت، مومی، روزنامه، مقوا پشت طوسی، مقوا پشت سفید

خدمات

1

مقوا پشت طوسی

2

مقوا پشت سفید

3

روزنامه

4

مومی

5

کرافت

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس، جنب مسجد حوض، پلاک 8

تلفن :