تولید و ساخت قالب های قطعات پلاستیکی – تولید پریفورم – تولید جار – تولید درب جار – تولید انواع پت – تولید درب پلاستیکی ظروف شیشه ای – درب اسپری

خدمات

1

تولید درب پلاستیکی ظروف شیشه ای

2

تولید جار - تولید درب جار

3

تولید ظروف پلاستیکی

4

تولید انواع پت

5

تولید پریفورم

6

قالب سازی

7

درب اسپری

تماس با آگهی دهنده