تولید کننده انواع استرچ پالت – استرچ غذایی (محافظ غذا) – شرینک PVC – شرینک POF

خدمات

1

استرچ پالت

2

استرچ صنعتی

3

استرچ غذایی PVC

4

شرینک PVC

5

شرینک POF

6

-

7

-

شعار ما کیفیت ماست

تماس

نشانی :

تهران، خیابان رباط

تلفن :
تماس با آگهی دهنده