دستگاه سالم و در حال کار
به دلیل داشتن چند تا تاکن اینو کمتر استفاده می کنم و چون حابجایی دارم و کارگاه جدیدم کوچکتره مجبورم بفروشم.

ریزگان آگهی

نام فروشنده : سیامک تقی ژاده
تلفن همراه : 09143105729
استان : آذربايجان شرقی
نام سازنده : اشتال آلمان
سال ساخت : 1999
مدت کارکرد : 10 سال
قیمت : 4,500,000