ریزگان آگهی

نام فروشنده : درخش
تلفن همراه : 09900994484
استان : اصفهان
مدل دستگاه : maxima 115
سال ساخت : 1972
مدت کارکرد : 30 سال
قیمت : 2,600,000