دستگاه فلکسو کارتن، سه رنگ و چهار رنگ تولیکا، سیلندر الینوکس سالم‌، آماده به کار

ریزگان آگهی

نام فروشنده : بیات
تلفن همراه : 09123255702
استان : تهران
سازنده : تولیکا
مدل دستگاه : 220×93
سال ساخت : 1391
مدت کارکرد : 3 سال
قیمت (تومان) : 60,000,000