دستگاه چاپ فلکسو دورنگ نوارچسب 5سانتی الی 7سانت بصورت رول به رول برای فروش موجود می‌باشد.

مدل دستگاه الگو از نمونه ایتالیایی